آدرس : مشهد ، معلم ۴۳ ، شماره ۲۲/۳

تلفکس دفتر مرکزی : ۳۸۹۲۹۰۶۵-۰۵۱

تماس در خارج از ساعات اداری : ۰۹۱۵۱۰۴۳۰۵۰